خدا رحمت کنه سعدی رو

زبانش به لکنت بیافتاد و گفت           بنی آدم اعضای یکدیگرند

وجودش به یکباره فریاد کرد              که در آفرینش ز یک گوهرند

زبان دلش گفت بی اختیار               چو عضوی بدرد آورد روزگار

                                                  دگر عضو ها را نماند قرار

اینها واقعیت زندگی هستند بیت بعدی فلسفه ای که با اون ،‌ این واقعیت رو تحلیل میکنند .

تو کز محنت دیگران بی غمی             نشاید که نامت نهند آدمی

تو فلسفه زندگی ما سعدی درست میگه (‌خدا رحمتش کنه )‌

ولی هنوز هم هستند کسانی که فکر میکنند محنت هر کسی مال خودشه .

شما کجای این دنیای فلسفی هستید ؟‌

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
رشنو

درد دیگران دلم رو میسوزونه و من رو به فریاد وادار میکنه... من آپم ها... نکنه باز کامنتتو ندیدم؟