چشمها برای که میگریند

متن زیر رو دوست دختر بعدی من برام نوشت و باعث شد که نگاهمون به هم نزدیکتر بشه . ( توضیح اینکه اون موقعی که این متن رو نوشته بود دوست دخترم نبود )

 

با نام او

نوشتن

یعنی موفقیت

یعنی گرفتن هر ضرورتی از خلقت

هرکس با ندای وحی و الهام از خدا پیامی به من دهد او را سلام می گویم و بر سخن او ارج می نهم

تمام گفتار و کردار آدمهای پاک و معصوم و انسانهای عالم و دانشمند را الگو قرار میدهم تا در زندگی این دنیا و آن دنیا خوشبخت و سرافراز باشم .

این یعنی رفتن و بازگشتن به خوشبختی

همان که به آن سو می رویم و ار آن جهت و انگیزه میگیریم

هر آن که فکر نکنی بیاید می آید و هر آنچه فکر نمیکنی شود می شود

نگاه بزرگترین نعمت است که خداوند به کمتر کسی داده است .عقل بهترین نعمت است که خدا به عده کمتری عطا کرد . و اما هنر را به همه بندگان یاد داد یا در آنها نشان داد .

نگاه اول را جواب دادن یعنی شروع داستان .

( داستانی که آدمها با نگاهشان میخواهند بگویند معمولاً چیزی نیست که بتوانند به زبان بیاورند . این از افاضات خودمه )

درک نگاه یعنی تفاهم دو نگاه . همیشه نگاه های نگاه شکن موج منفی را در نگاه دو طرف می شکند . اما آنکه نگاهش حق است به حقیقت نگاه خود خواهد رسید .

مهم این است که نگاه اول و بعد را باور کنی و این اعتماد است که دو نگاه را هیچگاه نمی شکند حتی در مدت کوتاه هم نگاه منفی نباید احساس شکستن را در تو زنده کند .

و شکستن نگاه از شکستن هر عهد و پیمانی سنگین تر و وحشتناک تر است .

تو که نگاه مرا باور کردی و اعتماد کردی و آمدی ، چه در نگاهم نخواندی که در کنارم نماندی

/ 0 نظر / 18 بازدید