سیاهی وسیاهی

خسته شدم از این همه رنگ سیاه  از این همه خستگیا

کله سیاه فکر سیاه تیپ سیاه حرفها سیا

بهش می گم اسمت چیه میگه سیا

تا کی ببینم این دورنگیا اونم نه سفید فقط سیاه ؟

تا کی بگردم دنبال اونی که می خوام یه قرص ماه: آقا یه تیکه ماه ؟

مداد رنگی ی بچه ها تو مدرسه و خونه ها فقط سیاه

آسمونم دیگه تا بهش میگیم سردمونه میشه سیاه

کمربند سن سی با اینکه دان سه داره بازم  سیاه

اگه می خوای بری بالا تو هم باید بشی سیاه

خیانت اگه سیاس که حرفی نیست اینجا متانت هم یعنی سیاه

مونده بود فقط عروس تنش کنه سیاه اونم رضا میگه عشقه سیاه

منم میگم به اون خدا

درسته آسمون وقتی سیاس قشنگتره

اما غروب قرمز وطلوع  نارنجی هم یه رنگیه

اگه نخوای بینیش دیگه بد میگردونه

میشه ازت بخوام کنی سفید باشی دکش سیاه

مرسی خانم ! چقد بهش میاد سیاه ؟!

 

( این متن تقدیم به  کسانی که تند بخوانند و شعرشناس باشند )

/ 0 نظر / 19 بازدید